Το COMPOST παράγεται από την ελεγχόμενη βιολογική ζύμωση ανακυκλωμένων κλαδεμάτων και άλλων επιλεγμένων παράγωγων της Κυπριακής γεωργίας και κηπουρικής.

Υλικά φυτικής προέλευσης ΜΟΝΟΝ.

Χωρίς καμία προσθήκη χημικών.

Φέρτε μας τα κλαδέματα σας στην μονάδα κομποστποίησης στο Γέρι.

Bioprem leaflet

Συνδέσμοι

www.perivallon.eu

www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf/environment_gr

www.compostnetwork.info/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

find us